home o nas galeria organizacja pracy kontakt

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

DATA: 12.03.2014r.

GRUPY: I 3-latki, III 6-5-latki

CZAS TRWANIA: 40 min.

TEREN ZAJĘĆ: ogród przedszkolny

TEMAT ZAJĘĆ:   W poszukiwaniu wiosny - zabawy ruchowe przedszkolaków.

RODZAJE AKTYWNOŚCI:

 • zabawowo-ruchowa w formie opowieści ruchowej
 • gry i zabawy na powietrzu
 • zabawa muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE:

 • zachęcanie dzieci do systematycznej aktywności fizycznej, poprzez ciekawe formy zabaw i zajęć ruchowych na powietrzu
 • rozwój sprawności ruchowej dzieci
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych dzieci z grupy młodszej i starszej, poprzez organizowanie wspólnych zabaw ruchowych
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie wycieczki, bezpiecznego korzystania ze środków transportu oraz ze sprzętu ogrodowego
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • potrafi zgodnie uczestniczyć w zabawach i zadaniach ruchowych z rówieśnikami i nauczycielką, prowadzonych na powietrzu
 • potrafi opiekować się podczas zabaw (dzieci starsze) partnerem w parze
 • potrafi współdziałać z młodszym, starszym partnerem w parze
 • potrafi uczestniczyć w zabawach ruchowych orientacyjno-porządkowych, bieżnych
 • potrafi uczestniczyć w zabawach ruchowych z elementami skoku, podskoku, czworakowania
 • potrafi uczestniczyć w zabawach równoważnych i z elementami chwytu i wspinania się
 • potrafi bezpiecznie uczestniczyć w zabawach z wykorzystaniem rowerków i kasków ochronnych oraz pociągu ogrodowego
 • potrafi uczestniczyć w zabawach organizowanych metodą opowieści ruchowych
 • potrafi rozpoznać zwiastuny wiosny

METODY:

 • słowne: opowieść - myśl przewodnia zajęcia; objaśnienia do zabaw ruchowych  
 • zadań stawianych do wykonania podczas zabaw ruchowych
 • samodzielnych doświadczeń

FORMY PRACY:

 • praca z dwiema grupami
 • praca w parach: dziecko młodsze i starsze

ŚRODKI MATERIALNE:

 • żółte chusty, zielone narzuty, emblematy rozpoznawcze dla par dzieci z folii  samoprzylepnej, pociąg ogrodowy, kolorowe wstążki na kółkach, rowerki i kaski ochronne, , maski animacyjne: bocian, żaba, piaskownica okryta niebieską plandeką zabezpieczającą piasek w zimie, ogrodowy tunel, gałązki ozdobione zieloną bibułą, kółka od sersa, lina, duże klocki plastikowe, papierowe kwiaty dla każdego dziecka, plastikowe wiaderka, kreda kolorowa, kolorowe szarfy, radiomagnetofon, płyty CD.

PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI

 1. Część wstępna:
 • wyjaśnienie celu spotkania - zaproszenie dzieci do wspólnych zabaw w poszukiwaniu wiosny,
 • założenie przez dzieci żółtych chust (dzieci młodsze) i zielonych narzut (dzieci starsze),
 • podział dzieci na pary - losowanie emblematów i przyklejanie ich w widocznym miejscu na chustach i zielonych narzutach, odszukanie przez dzieci starsze swoich partnerów do par wśród dzieci młodszych, marsz parami po placu za nauczycielką w rytm marszowej melodii, ustawienie do wejścia do ogrodu przedszkolnego.
 1. Część zabawowa:
 1. „Wyruszamy pociągiem na wycieczkę w poszukiwaniu wiosny” - zabawa z wykorzystaniem pociągu ogrodowego i piosenki pt. „Jedzie pociąg” - wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków lokomocji.
 2. „Przebywamy odcinek wycieczki rowerami” - przejazd rowerkami przedszkolnymi z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa: zastosowanie kasków ochronnych na głowy.
 3. „Spotkanie żabek z bocianem” - zabawa z wykorzystaniem masek animacyjnych oraz stawku - piaskownicy okrytej plandeką ochronną zabezpieczającą piasek w trakcie zimy - opieka żabek starszych nad żabkami młodszymi: chronienie przed bocianem.
 4. „Przedzieramy się przez chaszcze” - pokonywanie w pozycji niskiej tunelu ogrodowego przybranego naturalnymi gałązkami.
 5. „Pokonujemy strumyk - chodzenie po kamieniach” - zabawa z wykorzystaniem kółek od sersa, jako kamyków w strumyku - zabawa z elementem równowagi.  
 6. „Idziemy po kładce” - zabawa z wykorzystaniem liny i kładki zbudowanej z dużych plastikowych klocków - starsze dzieci z par ubezpieczają swoich młodszych partnerów.
 7. „Jedziemy rowerem w poszukiwaniu wiosennych kwiatów” - przejazd par dzieci rowerem po obwodzie koła - starsze dziecko wiezie młodszego partnera na rowerku w wyznaczone miejsce, w którym pasażer zrywa kwiatek dla siebie i swojego partnera.    

III. Zakończenie:

 • wspólna zabawa muzyczno-ruchowa z kwiatami do piosenki pt. „Ruch, ruch, ruch”,
 • dzielenie się wrażeniami z wiosennych zabaw podczas wycieczki,
 • czynności porządkowe po wspólnych zabawach.

LITERATURA:

 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
 • Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska

                                                               Opracowanie: Barbara Myszkowska, Bogumiła Pelc

 

Copyright © 2009 - Przedszkole nr 6 w Lęborku - All right reserved design by MH