home o nas galeria organizacja pracy kontakt

                       SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Data    13.03.2014 r.

Miejsce zajęć:    boisko sportowe „Orlik”

Czas trwania:     30 – 40 min.

Liczba ćwiczących:   20 dzieci

Temat zajęcia:   Ćwiczenia w ramach „Małej szkółki piłkarskiej”

Sytuacja wyjściowa:  zbiórka na boisku sportowym „Orlik”; rozmieszczenie przyborów; przebranie dzieci w stroje sportowe.

Cele ogólne:

-  Przekazywanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej o sporcie (piłka nożna);                                     

-  Kształcenie podstawowych umiejętności z piłki nożnej;                                                                               

-  Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci poprzez ruch i ćwiczenia sportowe.

Cele operacyjne:

-  Zabawy ożywiające doskonalące czucie i technikę prowadzenia piłki;                                   

-  Doskonalenie zdolności motorycznych, gibkości oraz koordynacji ruchowej;

-  Kształtowanie szybkości i czasu reakcji oraz orientacji przestrzennej;                                        

-  Kształcenie postawy współdziałania zespołowego.

Metody:  podająca, eksponująca, czynnego działania

Formy: praca z całą grupą,  indywidualna i zespołowa

Pomoce: piłki dla każdego dziecka; chorągiewki w dwóch kolorach; pachołki; bramka; koszulki dla każdego chłopca               

Przebieg zajęcia:

Rozpoczęcie zajęć – zbiórka, przywitanie, podanie tematu i omówienie zajęć.

1. Rozgrzewka: trucht wokół boiska bez piłki i z piłką.

2. Zabawa ożywiająca "Zatrzymaj na komendę" - Każdy z uczestników posiada piłkę. Wykonuje prowadzenie piłki w dowolnym kierunku określonym przez trenera sposobem. Co jakiś czas trener wymienia część ciała, którą uczestnicy muszą zatrzymać toczącą się piłkę  np. lewa stopa, prawe kolano, lewy łokieć.

3. Ćwiczenia z piłkami pojedynczo – naśladowanie trenera:

- kozłowanie piłki jedną ręką;

-  podrzuty  i chwyty obiema rękami:

-  przeskoki nad piłką;

     -  prowadzenie piłki za trenerem – slalom między pachołkami

4. Zabawa „Semafor” - dzieci ustawieni w odległości 5 m. od bramki ustawionej z krążków. Dwie kolejne bramki z chorągiewek ustawione są w odległości 10 m. od poprzedniej. Dzieci wykonują swobodny trucht w kierunku jednej z bramek.       

5. „Gol” – strzał na bramkę bez bramkarza.

6. Zabawa porządkowa – „Zbieracz”  - podział na dwie drużyny. Na sygnał jeden z zawodników z każdej drużyny wybiega z miejsca startu na obszar treningowy, zbiera jeden przybór treningowy i wraca do swojej drużyny. Po dobiegnięciu startuje kolejny zawodnik. Wygrywa zespół, który zbierze więcej sprzętu.

Opracowanie: trener UEFA „A” – Mariusz  Misiak, Danuta  Rybińska                                                                                 

 

Copyright © 2009 - Przedszkole nr 6 w Lęborku - All right reserved design by MH