home o nas galeria organizacja pracy kontakt

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

DATA: 8.03.2014 r.

Dzieci: dziewczynki 6-5-letnie, mamy

CZAS TRWANIA: 40 min.

RODZAJ AKTYWNOŚCI:

  • zabawa muzyczno-ruchowa

TEMAT:  „DLA DUŻYCH I MAŁCYH” – taneczne święto kobiet w przedszkolu

CEL OGÓLNY: Kształtowanie umiejętności poruszania się przy muzyce

CELE SZCZEGÓŁOWE:                                                                                                                                - Poznawanie możliwości swojego ciała;

- Poznawanie podstaw tańca klasycznego;

- Zgodne współdziałanie z innymi;

- Kształtowanie pamięci ruchowej, koncentracji, wytrzymałości oraz koordynacji ruchowej;

- Inicjowanie do kreatywności poprzez taniec;

- Czerpanie przyjemności ze wspólnej zabawy tanecznej;

- Integracja mamy z dzieckiem poprzez zajęcia taneczne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:          

- Zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi podczas zabaw  tanecznych;

- Nauka podstawowych pozycji tanecznych w klasyce;

- „Across the floor” i „center work” – czyli nauka podstawych kroków (po diagonalnej  i na   środku sali) wprowadzających w techniki tańca klasycznego;

- Interpretacja muzyki w parach (mama + dziecko);

- Nauka prostej kombinacji tanecznej;

- Krótki pokaz podsumowujący zdobyte umiejętności podczas lekcji tanecznej.

POMOCE: Kolorowe chusty

                                                                    Opracowanie : Natalia Zając, Teresa Wołocznik

 

Copyright © 2009 - Przedszkole nr 6 w Lęborku - All right reserved design by MH